Project Description

Artikel uit www.lifeunlimited.nl
26 januari 2021
Tekst Pim Christiaans

BOEK REKENT AF MET DE CHOLESTEROLMYTHE

Bijna twee miljoen Nederlanders gebruiken medicijnen om hun cholesterol te verlagen. In zijn nieuwe boek ‘De cholesterolmythe’ legt onderzoeksjournalist Daan de Wit uit waarom dat zinloos en zelfs schadelijk voor de gezondheid is. Dat doet hij op basis van stapels wetenschappelijk studies en interviews met kritische wetenschappers en artsen. Oplossing: gezond leven, gezond eten en bijsturen met voedingssupplementen.

Onderzoeksjournalist Daan de Wit besloot zich een aantal jaar geleden vast te bijten in het onderwerp voeding, met als resultaat het kloeke boek ‘Weet wat je eet, gezond eten gebaseerd op de oudste kennis en de nieuwste wetenschap’

Tijdens zijn speur- en graafwerk kwam hij op het spoor van cholesterol dat hem leidde naar een nieuw boek: De cholesterolmythe.

Aan dit diepgravende journalistieke werk ligt een nauwelijks te bevatten feit ten grondslag: Hoewel wereldwijd honderden miljoenen mensen statines slikken om hun cholesterol te verlagen en Big Pharma daar vele miljarden mee verdient, is tot op de dag van vandaag nog nooit sluitend bewijs geleverd voor het nut daarvan. Tegelijkertijd zijn er al decennialang tal van aanwijzingen dat het verlagen van cholesterol schadelijk is. Denk aan spierproblemen, depressie en voortijdig overlijden.

Cholesterol is een lichaamseigen stof die door de lever wordt gevormd en die we ook een beetje met voeding binnenkrijgen. Het wordt natuurlijk niet voor niets aangemaakt. Cholesterol is de grondstof van steroïde hormonen zoals testosteron, oestrogeen, progesteron en DHEA. Ook is het nodig voor de productie van vitamine D. Daarnaast geeft het celmembranen structuur, is het belangrijk voor communicatie tussen hersencellen en speelt het mee bij de vorming van feel good-neurotransmitter serotonine. Het als ‘slecht’ geframed LDL-cholesterol vervoert belangrijke nutriënten als vitamine K2 en co-enzym Q10 vanuit de lever naar de rest van het lichaam. In deze bange corona-tijden is het ook belangrijk te beseffen dat cholesterol een antivirale- en ontstekingsremmende werking heeft.

Geen wonder dat een lage cholesterolspiegel het risico op overlijden verhoogt, een statistisch feit waar je maar weinig met cholesterolverlagers rondstrooiende artsen over hoort (bron, bron, bron).

Bij veel mensen die kampen met hart- en vaatziekte is het cholesterolgehalte verhoogd – maar dit betekent niet  dat het verlagen van cholesterol dús de oplossing is. Deze gevolgtrekking is ongeveer even kortzichtig als het wegblazen van rook om vuur te bestrijden.

In zijn nieuwe boek maakt Daan vakkundig gehakt van de cholesterolmythe. Dat doet hij niet alleen door de wetenschap achter de mythe helder uit te leggen, maar ook door er onderzoekers en artsen over aan het woord te laten. Daan voert een tot inkeer gekomen cardioloog op die zegt zich ervoor te schamen dat hij ooit statines (cholesterolverlagende geneesmiddelen) aan patiënten heeft voorgeschreven. ‘Ik vind statines gevaarlijke medicijnen.’

Enkele citaten uit De cholesterolmythe:

  • ‘Het idee dat hoge cholesterolniveaus in het bloed de voornaamste oorzaak zijn van hart- en vaatziekten is onhoudbaar omdat mensen met lage niveaus net zoveel aderverkalking vertonen als mensen met hoge niveaus, terwijl het risico op het lijden aan hart- en vaatziekten hetzelfde is of hoger. De cholesterolhypothese is decennialang in leven gehouden door wetenschappers die gebruikmaakten van misleidende statistieken, resultaten van onsuccesvol onderzoek uitsloten, bijwerkingen buiten beeld hielden en tegenstrijdige observaties van onafhankelijke onderzoekers negeerden.’ Onderzoeksgroep van zestien auteurs onder wie Malcolm Kendrick en David Diamond.
  • Het ‘echte schandaal [is] dat een groot deel van degenen met een verantwoordelijkheid voor patiënten – artsen, medische tijdschriften, wetenschappelijke instituten – samenspannen met de industrie om financieel garen te spinnen [bij de huidige visie op cholesterol].’ De Londense cardioloog Aseem Malhotra.
  • De enige rationele optie op grond van de koele cijfers is daarom het volledig en meteen stoppen met alle medicamenteuze cholesterolverlagende therapie.’ De Nederlandse arts Hans van der Linde

‘Er zijn twee verhalen over hart- en vaatziekten,’ schrijft de Wit in de inleiding van ‘De cholesterolmythe’. ‘Het ene is het verhaal dat ons al decennialang wordt verteld: ‘Pas op voor een te hoog cholesterol; hoe lager, hoe beter.’ Dit boek vertelt het andere verhaal. Het is de andere kant van wat dagelijks wordt gedacht en uitgesproken door artsen en hartpatiënten. Tegenover de huidige visie op cholesterol en hart- en vaatziekten staat wetenschap die minder bekend is, lange tijd werd genegeerd is en zelfs actief is bestreden, maar het verdient gehoord te worden. In dit boek komen alle feiten samen in een helder overzicht. Het biedt de mogelijkheid voor iedereen die problemen met hart en vaten heeft of deze wil voorkomen, zich zo volledig mogelijk te informeren.’

In zijn boek geeft De Wit ruime aandacht aan natuurlijke stoffen waarmee het hart- en de vaten in vorm zijn te houden, en die zelfs een helende werking hebben: de vitamines C, D, en K2, visolie en co-enzym Q10.

Op cholesterolmythe.nl is de volledige inleiding van het boek te lezen, en kun je het hoofdstuk over familiaire hypercholesterolomie bemachtigen.

We mochten van Daan vijf exemplaren van zijn boek aan lezers van Life Unlimited weggeven. Hier zijn enkele reacties van de winnaars:

Bernadette: ‘Wat een super goed boek. Dit boek moet gewoon in elke huisartsenpraktijk aanwezig zijn. Heel veel eye openers. En zo geschreven dat het voor iedereen begrijpbaar is. Echt een aanrader.’