Op basis van onafhankelijk journalistiek onderzoek laat De cholesterolmythe zien dat de huidige visie op cholesterol en hart- en vaatziekten niet klopt en moet worden herzien. Gesprekken met artsen en wetenschappers, betrokken bij onderzoek naar onderzoek, maken dit op een uiterst heldere manier duidelijk.

Het boek is opgedeeld in drieën:
1. Opkomst en ondergang van de cholesterolmythe
2. Moedwillige misleiding
3. Wat je zelf kunt doen voor de gezondheid van je hart en vaten

Het derde deel biedt achtergronden en praktische tips over hoe je jezelf kunt helpen bij het voorkomen van hart- en vaatziekten. Dit is mogelijk zonder medicatie en op basis van natuurlijke middelen. Iemand die al ziek is kan het proces remmen en soms zelfs omkeren.

Bestel: 
Scriptum
Bol.com
Bruna
Gratis hoofdstuk: 
Hoofdstuk 6 – Familiaire hypercholesterolemie

‘In toenemende mate wordt getwijfeld aan de theorie dat cholesterol de veroorzaker is van hart- en vaatziekten. Het bestaansrecht en het wetenschappelijke fundament van het gebruik van statines, wereldwijd een van de meest gebruikte medicijnen, wordt hierdoor ondermijnd. Daan de Wit beschrijft de tegenstrijdigheden in de wetenschappelijke onderzoeken en laat zien hoe de onderzoeksgegevens ook andere interpretaties mogelijk maken en zelfs de cholesterolhypothese doet wankelen.

Een paradigmaverandering, dus een verandering in het denken over de oorzaken van hart- en vaatziekten, is nodig. De Wit laat zien dat er veel andere theorieën zijn over cholesterol en hart- en vaatziekten. Hij neemt ons mee in een verrassende wereld van kritische en onafhankelijke onderzoekers. De nieuwe inzichten en theorieën zijn interessant en verdienen toetsing in goed opgezet en uitgevoerd gerandomiseerd onderzoek.’

Dick Bijl, oud-huisarts, epidemioloog en voormalig hoofdredacteur Geneesmiddelenbulletin
‘Eind december 1939 spreekt Edwin Sutherland een zaal met sociologen en criminologen toe. Hij introduceert de term White Collar Crime. Zijn punt is dat wij te veel naar beneden kijken in de samenleving om misdaad te zien. De ‘nuts, sluts and perverts’ en georganiseerde drugscriminaliteit zijn ongekend populair. Maar er is meer. Sutherland zegt die dag ‘We must look upwards’. Naar de boardrooms van ondernemingen en publieke organisaties. Naar mensen die binnen de uitoefening van hun functie misbruik maken van hun positie en macht om hun organisatie en zichzelf illegaal te verrijken. In dit boek wordt fascinerend naar boven gekeken.’
Bob Hoogenboom, Professor Forensic Business Studies, Nyenrode universiteit

‘Medische onderzoekjournalisten die en grondig te werk gaan en stelling durven te nemen tegen algemeen door artsen toegepaste therapieën zijn witte raven in hun vak. Het vergt moed om als niet-arts onwerkzame therapieën ter discussie te stellen. Commercieel belanghebbenden en hun betaalde medische helpers kruisen dan je pad. In die context breekt Daan de Wit de staf over medicamenteuze cholesterolverlaging, wereldwijd gepromoot door farmamarketing met megabedragen en geslikt door honderden miljoenen.

De Wit laat zien dat een stortvloed aan proefondervindelijk onderzoek louter negatieve uitkomsten oplevert. Geen enkel onderzoek blijkt te resulteren in minder sterfgevallen of minder hart- en vaatziekten en de bijwerkingen zijn niet gering. Een indrukwekkend staaltje onderzoekjournalistiek.’

Hans van der Linde, huisarts en oud-lid van het College voor Accreditatie Huisartsen
‘Open en verwonderd kijkt Daan de Wit naar wat er bestaat aan kritisch geluid over het dogma van de cholesterolverlagende therapie. Hij kijkt achter het beeld van de getallen en de verschillende stelligheden. Wat is realiteit, wat zeggen de getallen en wat zijn aannames? Bijzonder nauwkeurige onderzoeksjournalistiek, geresulteerd in een leeswaardig boek om verwonderd naar je eigen beeld van cholesterol te kijken en mogelijk bij te stellen.’
Peter Voshol, medisch fysioloog en mede-oprichter Voeding Leeft
‘Met De cholesterolmythe werpt Daan de Wit een helder licht op de schaduwzijde van de officiële theorie. Hij laat zien dat het ogenschijnlijk stevige gebouw van de cholesterolhypothese niet meer is dan een kaartenhuis en breekt hiermee een onontkoombare discussie open. Onmisbare kennis voor iedereen die feiten van fictie wil scheiden.’
Laurens Poelsma, arts